Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz...
  • Online destek alın
  • Ana Sayfa
  • Iletisim
  • Site Haritasi
HBO2 Tedavisi Nedir?

HBO2 tedavisi nedir?

- HBO2 tedavisi kapalı basınç odasında, 1 atmosferden daha yüksek basınç altında maske, başlık veya endotrakeal tüple oksijen solutulması suretiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. 1 atmosfer basınçta % 100 oksijen solunumu veya topikal uygulanımı HBO2 tedavisi olarak kabul edilmez. HBO2 tedavisi için hastanın basınç altında inhalasyonla 1 Atm.den daha yüksek basınçla oksijen soluması gerekmektedir. Ortalama 2-3 Atm basınç uygulanır. Hiberbarik oksijenasyon ile insan vücudu üzerinde iki etki elde edilir.

1-) Mekanik etki veya basıncın direkt etkisi
2-) Vücuttaki tüm dokularda, kanda ve hücrelerde oksijen parsiyel basıncının artışı

BU ETKİLER SONUCU :

• HBO2 tedavisi eritrosit elastisitesini arttırır ve trombosit agregasyonunu azaltır. Bir çok dolaşım bozukluğuna bağlı durumlarda oksijen plazmada erimiş halde taşınarak hipoksik dokularda oksijenlenmeyi sağlar. Böylece mikrosirkülasyonu düzeltir.
• HBO2 tedavisi özellikle beynin hipoksik/iskemik bölgelerinde etkindir.
• HBO2 tedavisi serebral ödemi azaltır.Hipoksik iskemi etkisi ile inaktive olmuş nöronların düzelmesine yardımcı olur.
• HBO2 tedavisi kan beyin bariyerinin geçirgenliğini tedavi sürecinde arttırır ve EEG de alfa ritminde artış meydana gelir.
• HBO2 tedavisi Karbondioksitin solunum üzerine olan etkisini baskılar.
• Hiperbarik koşullarda, solunan oksijen parsiyel basıncındaki artıştan ötürü, plazmada çözünen oksijen miktarı da artar.( 1 Atm de hava solunduğunda kanın 100 ml.sinde 0.3 ml. olan çözünmüş oksijen miktarı, 3 Atm. de % 100 oksijen solunduğunda 100 ml.kanda 6.8 ml.ye yükselir).
• HBO2 enfekte kemik dokuda hipoksiyi ortadan kaldırıp osteogenezisi uyararak iyileşmeyi hızlandırır. Böylece osteoklastik ve osteoblastik aktivite artar.
• Hiperbarik oksijen, matrix birikimini sağlarken hipoksinin angiogenezisi uyarıcı etkisi ile vasküler poliferasyonun gelişimi başlar.
• Bu etkileri ile HBO2 tedavisi diabet ve varis ülserlerinde, termal yanıklarda ,deri greft ve fleplerinde ,osteoradyo nekrozda ve mikro cerrahiden sonra yara iyileşmesinin hızlandırılmasında gerekli ve faydalıdır.

 

• HBO2 tedavisi birçok hastalık grubunda, esas tedaviye yardımcı olarak veya ana tedavi unsuru olarak kullanılmaktadır. İyi seçilmiş vakalarda cerrahi ve medikal tedavi yöntemleri ile birlikte HBO2 kullanımı tedavi süresini kısaltmakta, ampütasyon sayı ve seviyelerini azaltmaktadır.

 

Tedavi hakkında merak ettikleriniz.

1.HASTA HİPERBARİK OKSİJEN (HBO2)TEDAVİSİ SIRASINDA NELER HİSSEDER ?

- Basınç odamızda ve tedavinin her aşamasında eğitimli sağlık personeli hastalara refakat etmekte olup hastalar her an bilgilendirilmekte, hastanın tedaviye uyumu sağlanmaktadır. Tedavinin başlangıcında basınç artışına bağlı olarak hasta kulağında dolgunluk hisseder. Bunu gidermenin yöntemleri sağlık personeli tarafından hastamıza anlatılacaktır. Genellikle nezle, grip gibi (ÜSYE) hallerde giderilemediği zaman kulak ağrısı olabilir ve bu tedaviye kısa süreli ara vermeyi gerektirebilir. Basınç odamız toplam 12 kişi almaktadır. Hastalar tedavi sırasında müzik dinleyebilir, kitap okuyabilir.

2.HİPERBARİK OKSİJEN (HBO2)TEDAVİSİ SIRASINDA YAN ETKİLER VARMIDIR ?

- Hiberbarik Oksijen Tedavisinin (HBO2) bilinen yan etkisi yoktur. Ancak , Astım hastalarında daha düşük basınçlı özel seanslar düzenlenir.Bazı hastalarda geçici miyopi ve tedavi süresince kan şekeri seviyesinde hayatı tehdit etmeyen azalmaların olabildiği saptanmıştır.

3.TEDAVİ SÜRESİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR ?

- Sigara alışkanlığı olan hastalar tedavi süresince sigarayı kesinlikle bırakmalıdırlar. İçilen bir tek sigara dahi tedaviyi olumsuz yönde etkilemektedir. Hasta diğer hastalıkları ve kullanmak zorunda olduğu ilaçlar konusunda doktorunu uyarmalıdır. Yara tedavisi gören hastalar proteinden güçlü diyetle beslenmelidirler ve doktor tarafından verilmişse antibiyotiklerini mutlak tam doz ve zamanında almalıdır. Ayrıca hastalarımıza 300 mg/gün E vitamini almalarını tavsiye ederiz. İyi bir pansumanda şarttır. Nezle, grip, kulak iltihabı, sinüzit gibi hastalığı mevcut olanlar bu rahatsızlıkları geçene kadar doktorunu bilgilendirmeli ve tedaviye ara verilmelidir.

4.TEDAVİ SÜRESİ NE KADARDIR ?

- HBO2 tedavi endikasyonu olan hastalar; hastalık çeşidi ve derecesine göre 45 dakikadan 5 saate kadar uzayabilen seanslarla tedavi görürler. Hastalar genellikle günde 1 defa 2 - 2.5 saat süren tedavi seansına girerler.Hastalar haftada 1 veya 2 gün istirahatlı sayılırlar ve tedaviye alınmazlar. Toplam seans sayısı hastalığa göre değişmektedir.